Surface treatment > Spot (Chất xử lý bề mặt > Spot)


Cơ quan việt nam : Qualiserv (Vietnam) Co.,Ltd. (bấm vào đây)

SPOT PP BLACK/CLEAR

Màu sắc: màu đen / trong suốt
Sản phẩm này được sử dụng để làm mất độ bóng của đường hàn và đường dập. Ngoài ra, sản phẩm tạo hiệu ứng mờ trên bề mặt sản phẩm nhựa bằng phương pháp phun mỏng.
Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng cho nhựa chịu hóa chất.
 

Đặc tính Thành phần Quy định

Sản phẩm có thể được sử dụng cho nhựa PP.
Lớp hoàn thiện bề mặt sản phẩm mờ. (Mat Finish)
Sản phẩm Spot PP màu đen cũng có thể được sử dụng cho ứng dụng nhuộm đen sản phẩm kim loại.

Sơn
Sơn mài
DME

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


SPOT NX BLACK/CLEAR

Sản phẩm tuân thủ các quy định về thành phần hóa chất cho phép, quy định về phát thải chất gây ô nhiễm và các luật khác theo quy định.
Sản phẩm không chứa Toluene & Xylene.

Màu sắc: màu đen / trong suốt
Sản phẩm này được dùng để làm mất độ bóng của đường hàn và đường dập và làm bề mặt hoàn thiện có độ mờ bằng lớp màng mỏng.
Sản phẩm có thể được sử dụng cho nhựa kháng hóa chất.
 

Đặc tính Thành phần Quy định

Sản phẩm tuân theo các luật quy định khác nhau.
Tuân thủ quy định PRTR trong ngành công nghiệp
Sản phẩm không chứa Toluene & Xylene
Có thể sử dụng cho nhựa polypropylene

Sơn
Sơn mài
DME

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp