Anti-Rust > Middle & Long term (Chất chống gỉ > Trung&dài hạn)


Cơ quan việt nam : Qualiserv (Vietnam) Co.,Ltd. (bấm vào đây)

SUPER WET X

Chất chống rỉ có dầu dùng để bảo quản khuôn trong thời gian từ trung bình đến lâu dài.
Sản phẩm có màng mỏng và hiệu suất bám dính tuyệt vời, hiệu quả chống rỉ sét vượt trội, sử dụng cho nhiều kích thước khuôn khác nhau từ lớn đến nhỏ.

Đặc tính Thành phần Quy định

・Chống gỉ với lớp màng mỏng có dầu không màu
・ Thời gian chống rỉ từ 4-6 tháng

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


GREEN DRY X

Chất chống rỉ có dầu dùng để bảo quản khuôn trong thời gian từ trung bình đến lâu dài.
Sản phẩm có màng mỏng và hiệu suất bám dính tuyệt vời, hiệu quả chống rỉ sét vượt trội, sử dụng cho nhiều kích thước khuôn khác nhau từ lớn đến nhỏ.
 

Đặc tính Thành phần Quy định

・ Chống rỉ với lớp màng mỏng bán khô màu xanh
・ Thời gian chống rỉ 4-6 tháng

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Màu nhuộm
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


SUPER WHITE PROTECTOR

This product is semi-dry white film anti-rust agents for outside & long-term anti-rust period.
White film strongly adheres and exhibits a super strong anti-rust effective.
Suitable for long-term storage molds (1 year or more) of supply parts, rust prevention in outdoor or humid environment.

Đặc tính Thành phần Quy định

・ Chống gỉ với lớp màng bán khô màu trắng
・ Đối với môi trường trong phòng (sản phẩm đạt thời gian chống gỉ 1 năm)
・Đối với môi trường ngoài trời (sản phẩm đạt thời gian chống gỉ 3-6 tháng)

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon, Thuốc màu
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (6×4) / hộp