Surface treatment > Anti-static (Chất xử lý bề mặt > Chất chống tĩnh điện)


Cơ quan việt nam : Qualiserv (Vietnam) Co.,Ltd. (bấm vào đây)

ELECUT

Sản phẩm Elecut được ứng dụng để loại bỏ tĩnh điện trên bề mặt sản phẩm.
Sản phẩm giúp khử tĩnh điện các sản phẩm nhựa và có thể ngăn ngừa keo dán, bụi, v.v bám vào sản phẩm.
Ngoài ra, khi sử dụng cho nhựa trong suốt sản phẩm không để lại dấu vết gây ảnh hưởng đến ngoại quan sản phẩm.

Đặc tính Thành phần Quy định
Sản phẩm ít mùi.
Do đặc tính sản phẩm không để lại dấu vết gây ảnh hưởng đến ngoại quan sản phẩm nên hiệu quả đối với các vật liệu khác nhau

Chất hoạt động bề mặt
Rượu
Dung môi hydrocacbon
LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai / hộp


ELECUT  L

Chất khử tĩnh điện dạng dung dịch, sản phẩm này không thể pha loãng.

Đặc tính Thành phần Quy định

Sản phẩm không chứa clo
Sản phẩm vừa có tính năng làm sạch cũng như chống tĩnh điện

Chất hoạt động bề mặt
Rượu

 

Đóng gói : 20L/can UN can