Anti-Rust > Short & Middle term (Chất chống gỉ > Ngắn& trung hạn)


Cơ quan việt nam : Qualiserv (Vietnam) Co.,Ltd. (bấm vào đây)

ONE SHOT

This product is semi-dry film anti-rust agents, shot loss is few when production start. For short period, it is slightly permeable and easy application type. Besides, it has few effect for plastic part.

Đặc tính Thành phần Quy định

・Sản phẩm tạo lớp màng mỏng có dầu (màng bán khô)
・Không màu hoặc loại có màu xanh
・Sản phẩm ít gây ảnh hưởng đến nhựa
・Lượng sản phẩm ít bị hao hụt hơn
・Thời gian chống rỉ 2-4 tháng

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


NEW DRY F

・Sản phẩm này là chất chống rỉ dạng bột, khi phun xịt sản phẩm tạo lớp màng bột khô màu trắng do đó dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường

 

Đặc tính Thành phần Quy định

・Lý tưởng cho các sản phẩm không chịu dầu

Phụ gia chống rỉ dạng bột
Cồn
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


DRY COAT

This product is dry thin film anti-rust agents. It is easy to remove when starting production.
Because of wax type, it is difficult to insert gap between mold.
It is good balance to anti-rust efficiency and remove efficiency. 

Đặc tính Thành phần Quy định

・Chống gỉ dạng màng sáp mỏng
・Loại không màu hoặc có màu xanh
・Có thể tẩy rửa sản phẩm dễ dàng khi bắt đầu sản xuất.
・Thời gian chống gỉ từ 2-4 tháng

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 480ml x 24chai (12×2) / hộp