Anti-Rust > Short term (Chất chống gỉ > Ngắn hạn)


Cơ quan việt nam : Qualiserv (Vietnam) Co.,Ltd. (bấm vào đây)

HALF SHOT

Chất chống rỉ khuôn dạng phun xịt, khi xịt ra để lại lớp màng siêu mỏng, hiệu quả với các vị trí nhỏ, phức tạp.
Vì sản phẩm không dầu nên giảm được thời gian tẩy rửa hơn và giảm bớt được lượng chất tẩy rửa hoặc có thể không cần rửa lại khi sử dụng giúp tiết kiệm chi phí.

Đặc tính Thành phần Quy định

・ không màu hoặc có màu xanh lá
・ không mùi và bay hơi nhanh
・ chống rỉ dưới 1 tháng

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


KB-1

Chất chống rỉ khuôn dạng phun xịt, khi xịt ra để lại lớp màng siêu mỏng, hiệu quả với các vị trí nhỏ, phức tạp.
Vì sản phẩm không dầu nên giảm được thời gian tẩy rửa hơn và giảm bớt được lượng chất tẩy rửa hoặc có thể không cần rửa lại khi sử dụng giúp tiết kiệm chi phí.

Đặc tính Thành phần Quy định

・ không màu
・Bay hơi nhanh
・Chống rỉ dưới 1 tuần

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 420ml x 24chai (12×2) / hộp


KB-2

Chất chống rỉ khuôn dạng phun xịt, khi xịt ra để lại lớp màng siêu mỏng, hiệu quả với các vị trí nhỏ, phức tạp.
Vì sản phẩm không dầu nên giảm được thời gian tẩy rửa hơn và giảm bớt được lượng chất tẩy rửa hoặc có thể không cần rửa lại khi sử dụng giúp tiết kiệm chi phí.

[/su_column][/su_row]
Đặc tính Thành phần Quy định

・ không màu hoặc có màu xanh lá
・Bay hơi nhanh
・Chống rỉ dưới 2 tuần

Phụ gia chống rỉ
Dầu khoáng
Dung môi hydrocacbon
Khí LPG

 

Đóng gói : 480ml x 24chai (12×2) / hộp